FORGOT YOUR DETAILS?

Syair Arab Modern (Teori dan Aplikasi)

Rp 50.000,00

Category: Tag:

Description

Abdul Basith Abdur-Razaq Badr (1411) mendefinisikan syi’run atau puisi Arab sebagai sebuah seni sastra yang menggambarkan kehidupan dan perasaan penyair serta bertumpu pada khayalan, perasaan, dan kenyataan. Sebagaimana  yang terdapat dalam 2 (dua) puisi Farouk Juwaidah dengan judul “Lau Annana Lam Naftariq” dan “Lau Tarji’in” adalah dua di antara puisi-puisi yang diterbitkan pertama kali oleh penerbit Dar Al-Gharib Lith-thaba’ah Wa’n-Nasyr Wa’t-tauzi pada tahun 1998. Kemudian diterbitkan kembali oleh Daru’sy-Syuruq pada tahun 2005. Puisi Lau Annana Lam Naftariq karya Farouk Juwaidiah pernah digubah menjadi lagu oleh penyanyi asal Irak bernama Khadim As-Sahir. Selain itu, 3 (tiga) Syair Achmad Sweilem berjudul “Lahfah”, “Ar-Rihan”, dan “Ra’syatun fil-Ufuq” dalam Antologi “Ra’syatun fil-Ufuq”. Kelima syair tersebut perlu dikaji agar dapat diketahui makna dan keistimewaan gaya bahasannya. Sehingga syair berbahasa asing lainnya. Selanjutnya, buku ini dapat menjadi buku penuntun bagi para peminat dan peniliti syair, khususnya Syair Arab.

Additional information

Penulis

Eva Farhah

ISBN

978-602-397-092-6

Jumlah Halaman

xvi + 276 hal

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

TOP